LEESTAFEL
naar overzicht leesstukken


HISTORISCHE CATALOGUS TACO MESDAG ZALEN

In 1902 bood de schilderes Geesje Mesdag-van Calcar een aanzienlijke schenking – eerst van 40 schilderijen en later nog eens 47 aquarellen – aan het Groninger Museum aan, grotendeels van meesters van de Haagse School. De onderstaande catalogus geeft eerst een overzicht van de schilderijen, en vervolgens van de aquarellen.

schilderijen
Geesje Mesdag heeft die schilderijen eigenhandig gerangschikt in een zaal die ter ere van haar kort daarvoor overleden echtgenoot, eveneens schilder, de Taco Mesdagzaal gedoopt moest worden. De schilderijen staan opgesomd volgens rondgang door de zaal, in de "Gids door het Museum van Oudheden voor de Provincie en Stad Groningen" van 1907, zoals het museum toen nog heette.
Een eeuw later heeft het Groninger Museum afbeeldingen van alle schilderijen en aquarellen aan het Webmuseum ter beschikking gesteld, evenals een aantal historische foto's van de schilderijenzaal en aquarellenzaal ter virtuele herleving van de beide Taco Mesdagzalen.

de zaal
Het bleek ons dat twee zaalfoto's, noordaanzicht en zuidaanzicht, tezamen de veertig schilderijen omvatten. Zie hieronder. Bij alle schilderijen waar op de foto's nog iets van een afbeelding te herkennen is – dat is in circa 2/3 van de gevallen – bestaat overeenstemming met het schilderij vermeld in de Gids. We veronderstellen dat de overeenstemming voor de overige 1/3 ook geldt.
Om een goede parallel tussen de schilderijen op de wand en de volgorde in de Gids te vinden dienden Dame in Gronings costuum, Hunnebedden, en Tuin als baken. De overeenstemming blijkt perfect als het startpunt gekozen wordt rechts van het midden van het zuidaanzicht, met rondgang rechtsom, en als boven elkaar gehangen schilderijen consequent van onder naar boven worden genummerd (zie de zaalfoto's).
De foto van het zuidaanzicht is misschien niet helemaal uit dezelfde tijd als het noordaanzicht, want het borstbeeld van Taco Mesdag,

dat in 1907 in noord stond, is nu voor de zuidelijke doorgang te zien. Maar het is ook heel goed mogelijk dat de fotograaf simpelweg het borstbeeld van Taco, dat ongeveer midden in de zaal stond, 180 graden gedraaid heeft voor het zuidaanzicht. Op het noordaanzicht hebben wij echter dat borstbeeld van Taco vervangen door dat van Geesje. Deze inbreuk op de historische authenticiteit is gekozen om te benadrukken, dat Geesje Mesdag die schilderijen uit haar eigen bezit heeft afgestaan, en bijvoorbeeld niet omdat Taco Mesdag dat testamentair beschikt zou hebben – hoewel hij ongetwijfeld voorstander van zo'n schenking was.
Al zijn de zaalfoto's dan misschien niet van dezelfde datum, de hanging van de schilderijen lijkt onveranderd die van 1907: het noordaanzicht stemt vrijwel precies overeen met een zaalfoto die in de Gids van 1907 is gepubliceerd. Maar door een grotere beelduitsnede staan daar de nummers 30 tot en met 33 ook nog op, en die corresponderen ontegenzeggelijk met deze nummers links op de foto zuidaanzicht.
Later zijn er natuurlijk allerlei wijzigingen in de ophanging aangebracht. Een ding klopte zelfs in 1907 al niet meer: de rondgang vermeldt bij 11 H.W. Mesdag, Het halen van het anker, terwijl de foto uit dezelfde Gids ons inziens Onstuimige Zee toont van dezelfde schilder, toevallig met dezelfde afmetingen, beide in bezit Groninger Museum. (Mesdag Documentatie Stichting).
Daarnaast zijn er nog enkele ongerijmdheden in de foto's en de catalogus van 1907, die na ruim een eeuw niet meer te achterhalen zijn.
In elk geval is de hele collectie van 1903 nu in het Webmuseum te zien.

de schilderijencatalogus
Aan de hand van de onderstaande catalogus is nu eenvoudig na te gaan op welke plaats een kleurenafbeelding van het schilderij te vinden is, waarvan u het nummer in de catalogus kent. Prent de plek aangeduid door het betrokken nummer onder de zaalfoto in uw geheugen, open de link naar de Taco Mesdag Schilderijenzaal in deze catalogus en wijs, daar aangekomen, op de overeenkomstige plek het schilderij aan.

 

  33   37    
TACO MESDAG SCHILDERIJENZAAL
      7
31   35   39 40 zuidaanzicht 1 3 4 6
30 32 34 36 38       2   5

Zuidaanzicht van de Taco Mesdag Schilderijenzaal (boven) met de catalogustitels van 1907 (onder) volgens de beschreven analyse

30 Taco Mesdag Herder met schapen   1 Theophile de Bock Maneschijn
31 Jacob Maris Het molentje   2 Jacob Ritsema De sloot
32 B. Blommers Eten geven   3 J.M. Swan Avondschemering
33 Mathijs Maris Hofje Nieuwkoop, nu Dak Koelman   4 J. Bilders De plas te Oosterbeek
34 C.S. Pearce Bohémienne   5 J.H.L. de Haas Zomermiddag
35 Willem Roelofs In het bos   6 Victor Bauffe Kerkje te Noorden
36 Sientje Mesdag-v. Houten Stilleven   7 Mw. Alma Tadema Japans geschenk
37 Jozef Israëls Portret van de hr K. Mesdag        
38 Geesje Mesdag-v. Calcar Bloemen        
39 T. Cremone Kinderen        
40 Geesje Mesdag-v. Calcar Tuin        

 

    10 11 13   16
TACO MESDAG SCHILDERIJENZAAL
18     22   26   29
    9     14 15
noordaanzicht
17 19 21   24   28  
    8   12           20   23 25 27  

Noordaanzicht van de Taco Mesdag Schilderijenzaal (boven) met de catalogustitels van 1907 (onder) volgens de beschreven analyse

8 Willem Maris Hitte   19 J. Akkeringa Bloempjes kijken
9 Anton Mauve Op het veld   20 Sientje Mesdag-v. Houten Vruchten
10 Isaac Israëls De zanger   21 P.J.C. Gabriel In de polder bij Kortenhoef
11 H.W. Mesdag Het halen van het anker   22 Christoffel Bisschop Dame in oudGronings costuum
12 Paul Gabriel Vroege morgen   23 G. Henkes De schrijver
13 Sientje Mesdag-v. Houten Jolie [Joly]   24 G. Henkes Kurksnijders
14 Th. Baron Herfst   25 Willem Roelofs Waterval in de Dusse
15 Victor Bauffe Bij Barbizon   26 Taco Mesdag Winter bij Vries
16 Willy Martens De geleerde   27 Johannes Bosboom Kerk te Alkmaar
17 Lourens Alma Tadema Kunstbeschouwing   28 Suze Robertson Het oude moedertje
18 Albert Verwee Ezels   29 Taco Mesdag Hunnebedden bij Taarlo


de aquarellencatalogus
De historische catalogus van 1907 geeft ook de volgorde van de 47 aquarellen bij rondgang langs de vier wanden.
De oude foto's laten zien dat de aquarellen vaak in groepjes boven elkaar hingen. Bij de reconstructie in dit Webmuseum zijn de aquarellen evenwel gelijkmatig verdeeld, met uniforme afstanden over de wanden Oost, Zuid, West en Noord, volgens het schema hieronder. Een klikje op de naam van de wand voert meteen tot de gelijknamige zaal in het Webmuseum

oost     zuid  
1 Willem Roelofs Zomer te Groenendaal   13 F.P. ter Meulen Kudde schapen
2 Jacob Maris Stadsgezicht   14 P. Stortenbeker Dode vogels
3 Theophile de Bock In het bos   15 Jozef Israëls Arme Johannes
4 A. Neuhuys Borduren   16 J.van de Sande Bakhuyzen Bij Amsterdam
5 Victor Bauffe Het slootje   17 Willem Maris Koeien bij de plas
6 Sientje Mesdag-van Houten Stilleven   18 Suze Robertson Hoekje in 't atelier
7 W. Maris jr. Zusjes   19 N. Cipriani Spelende Arabieren
8 Anton Mauve Melkbocht   20 J.H. Weissenbruch Het oude molentje
9 A. van der Meer Buiten   21 Lourens Alma Tadema De dood van Atilla
10 P.J.C. Gabriel Polder bij Kampen   22 Cesare Biseo Uitgaan
11 M. van der Maarel De blauwkiel   23 Geesje Mesdag-van Calcar Kerkje te Chailly bij Barbizon
12 George Breitner In afwachting   24 Taco Mesdag Bij Barbizon
             
west     noord  
25 Hermans Zomer   37 P. van der Velden De roker
26 Johannes Bosboom Laurenskerk Rotterdam   38 Tony Offermans Houthakkers (geen afb.)
27 B.J. Blommers Kinderen der zee   39 H.W. Mesdag Avond Noordzee
28 P. Joris Achterbuurtje in Rome   40 Marie Bilders-van Bosse Bij Oosterbeek
29 H.W. Mesdag Noordzee   41 G. Henkes De toast
30 G. van de Sande Bakhuyzen Bloemen   42 E. van der Meer Landschap
31 F.J. du Chattel Vreeland   43 J.H. Weissenbruch Polder te Noorden
32 Philippe Zilcken Houthakker   44 Th. Mesker De geleerde
33 G. Henkes Pakkendragers   45 P.J.C. Gabriel La Hulpe bij Brussel
34 M. Poirson Te Dieppe   46 Willy Martens Bij de put te Nunspeet
35 A. Pecquereau Markt St. Josse ten Noode   47 J. van Sande Bakhuyzen Bij Nieuwied
36 Richard Bisschop Dorpskerk, voor de preek        
Rob en Winky Vetter


www.mesdagvancalcar.nl, 1 juli 2007, herzien 23 okt 2007, 15 jan, 1 okt 2009