LEESTAFEL

GEESJE VAN CALCAR EN TACO MESDAG
Knooppunt van zes doopsgezinde immigrantenfamilies: Mesdag, Van Calcar, Kremer, Leenders, De Boer, MeihuizenHet uitgangspunt van de genealogische tabel is het tonen van de onderlinge banden tussen de geïmmigreerde doopsgezinde families waaruit de schilders Taco Mesdag en Geesje van Calcar zijn voortgekomen. De families Van Houten en Ten BruggenCate behoren daar niet toe. Ze zijn echter wel opgenomen in de tabel, omdat ze in het leven van deze schilders een belangrijke rol hebben gespeeld. U vindt Taco en Geesje in de vierde kolom.  
1

2
3

4
Gebruiksaanwijzing
U krijgt een aanvullende tekst door met de muis op een willekeurige plek te klikken.
U kunt de tekst met de muis verslepen via de balk.
Als u de schuifbalken van de tabel gebruikt, verdwijnt de tekst achter de tabel op sommige computers.
Geen paniek: u krijgt de tekst weer terug door opnieuw te klikken.


Van Calcar Mesdag Van Calker Kremer Van Calcar De Boer   Meihuizen     Van Calcar
Mattheus v Calcar
*1616 Westfalen

Pieter Mesdach
*1537 Vlaanderen
Vlashandelaar
Vlucht begin 80-jarige oorlog
†1604 Harlingen
        (...)
Jan van Calker
 X
Greetje Kremer
*1658
Abraham Kremer
*1631 (Deventer)


Steven Kremer
*1660 Deventer
Brouwer  
            Mattheus v Calcar
*1616 WestfalenGerrit van Calcar
* 1674 Deventer


Riemke Mesdach
*1673 Harlingen
Dochter van Gilles Mesdach
X 1700 Hessel Gerbens
Leerhandelaar
Hendrik v. Calker
*1683 Deventer
X 1705
Boer/predikant
Trijntje v Koomen
*1718 Hoogezand
Peter Lehner
*1677 Oberhoffen
Vlucht 1711 naar
Hoogezand-Sap
Boer/predikant
     X
Elsbet Rogener
Hans Bauer
*1670 Zwitserlnd
Wijngaardenier
Vlucht 1711 naar
Hoogezand-Sap
Boer
  Samuel Peter
    Meihuizen
*1671 Zwitserlnd
Vlucht in 1714
naar Nederland
Boer
X Barbara Frey
    Gerrit van Calcar
* 1674 Deventer


Gerrit van Calcar
*1717 Groningen


Gilles Hessels Mesdag
*1706
Bolsward
looi & leer
X
RiemkeCoopmans
Abraham v Calker
X 1748
Jantje van Calker
X 1737
Izaak van Calker
X 1768

Annigje Lienders

Jan Lienders

weduwe Lienders-
Bronner
Pieter Lienders
*1711Sappemeer?
Boer
†1753
     X 1742
Maria Bronner
Christiaan Bauer
*1703 Zwitserland
Boer
Hoogezand-Sap

Pieter Boer
*1770 Nederland
  Samuel Meihuizen
*1716
Hoogezand-Sap
Boer
X 1764
Grietje ten Cate
*1735
    Gerrit van Calcar
*1717 Groningen


Hindrik v Calcar
*1753 Groningen
oprichting MINERVA


Taco Mesdag
*1753 Bolsward
Jurist
X
Engeltje Monsma
Pieter Lienders
*1750
Voert na 1786
naam Van Calcar
Boer/predikant
     X 1783
Diewertje Verveld
Christiaan Boer
*1770
Boer
Hoogezand-Sap
X
Barbara Meihuizen
Barbara Meihuizen
*1769
X
Christiaan Boer
Samuel Meihuizen
*1765
Hoogezand-Sap
Olieslager
X
Sientje Mulder
*1763
    Hindrik v Calcar
*1753 Groningen
oprichting MINERVA


Gerrit van Calcar
*1783 Groningen
Houthandelaar
Arend van Calcar
*1811 Groningen
Houthandelaar
Klaas Mesdag
*1795 Groningen
Bankier
X 1825
Johanna van Giffen


Pieter van Calcar
*1791
Boer
Hoogezand-Sap
X 1818 weduwe
Fennechien v.Delden
Pieter de Boer
*1793
Arts, Sappemeer
X Geertje Kremer
      † 1821
X 1824
Geesje Kleininga
Barbara Meihuizen
*1809

X
Derk van Houten *1810 Groningen
Houthandelaar
Derk van Houten
*1810 Groningen
Houthandelaar
X
Barbara Meihuizen
*1809
  Gerrit van Calcar
*1783 Groningen
Houthandelaar

Arend van Calcar
*1811 Groningen
HouthandelaarGerrit van Calcar
*1836 Groningen
Houthandelaar

Gilles Mesdag
*1832 Groningen
BankierH.W. Mesdag
*1831 Groningen
Kunstschilder
X 1856 Groningen
Sientje van Houten
      ___
Taco Mesdag
*1829 Groningen
Bankier/schilder
X 1882 Hoogezand
Geesje v Calcar
Berend vanCalcar
*1820
Arts Hoogezand
X 1847
Barbera de Boer

Barbera de Boer
*1825
X 1847
Berend vanCalcar
Hindrik van Houten
*1833
Houthandelaar
X
Alida ten
   BruggenKate
*1840
Grietje van Houten
*1839
X
Izaäc Blaupot
     ten Cate
*1838
Advocaat
Sientje van Houten
*1834
X
H.W. Mesdag
Kunstschilder
Elisabeth v Houten
*1841
X
Jan ten
   BruggenCate
*1833
PredikantGerritvan Calcar
*1836 Groningen
Houthandelaar
Arend van Calcar
*1864 Groningen
Houthandelaar
X 1889
Johanna ten   BruggenCate
Apothekersass.
Klaas Mesdag
*1866
Bankier
X
Geertrude Roelants
*1869
Martha Mesdag
*1862
X
Bernard ten
  BruggenCate
Geesje v Calcar
*1850
Kunstschilder
X 1882 Hoogezand
Taco Mesdag
Pieter Chr vCalcar
*1856
Boomkweker
Sappemeer

Fenna van Calcar
*1848
Pianolerares
      ___
Gerrit van Houten
*1866
Schildersgenie
  Bernard ten
  BruggenCate
*1861
Advocaat
X
Martha Mesdag
Johanna ten
  BruggenCate
*1865
Apothekersass.
X 1889
Arend van Calcar
Houthandelaar
Arend van Calcar
*1864 Groningen
Houthandelaar
X 1889
Johanna ten
  BruggenCate
Apothekersass.
  Gilles Mesdag
*1892
Bankier
X
Petronella
   Lasonder
*1907
Betsy ten
  BruggenCate
*1886
X
Otto Grub
*1883
Zwitserland

Dora van Calcar
*1890
X
J. van der Poel
Hoogleraar

Barbera van Calcar
*1893
X
Jan Beukema
Arts
         

www.mesdagvancalcar.nl, 1 februari 2010