LEESTAFEL
naar overzicht leesstukken


EEN GOED GEBAAR VAN JOHAN DE WITT

 

   
De beeldhouwer Fré Jeltsema (1879 – 1971) behoort tot de generatie van de Haagse School, die afstand neemt van het geven van een anecdotische inhoud aan een kunstwerk. Toch laat het door hem gecreëerde, meer dan manshoge, standbeeld van Johan de Witt niet een pure momentopname zonder een "verhaaltje" zien.
Maar het veelgehoorde verhaal dat De Witt naar de plaats wijst waar hij gelyncht werd lijkt ons slecht geobserveerd en onjuist geïnterpreteerd. Een beeldhouwer probeert eerder iets heldhaftigs te vertellen met zijn uitbeelding, dan iets ontluisterends.
Het klopt om te beginnen al niet dat dit gebaar "aanwijzen" zou voorstellen, want dat doet iemand met een gestrekte wijsvinger terwijl hij daarbij zijn blik langs die vinger naar de aangewezen plek richt.


Detail van standbeeld Johan de Witt door
Fré Jeltsema
Foto: Vrienden van De Witt

 

 

 

Nee, wie goed kijkt, ziet dat De Witt wijsvinger en middelvinger van zijn rechterhand evenwijdig gestrekt houdt, terwijl de ringvinger en de pink zich naar de handpalm krommen. Dat is het begin of het eind van een gebaar dat door de eeuwen heen bekend staat als het gebaar van de eed. Het is al te zien op de Steen van Roussillon uit omstreeks het jaar 1000.

Wat zal een beeldhouwer zoals Fré Jeltsema doen als hij een staatsman in brons moet vereeuwigen? Hij zal natuurlijk in de geschiedenisboeken gaan zoeken naar een wapenfeit van die staatsman.
Johan de Witt leefde in een roerige tijd. Hij was een van de hoofdrolspelers van het Eerste stadhouderloze tijdperk. Het was een periode vol spanningen in de binnenlandse politiek tussen Republikeinen en Oranjegezinden.


Steen van Roussillon, anno 1020, oudste gedateerde Romaanse
beeldhouwwerk in Frankrijk

 

 

 

 
Een periode ook waarin de buitenlandse politiek gedomineerd werd door de strijd om handelsbelangen tussen Engeland en Nederland. Het huzarenstukje van toen was de tocht van admiraal De Ruyter in 1667 naar de scheepswerven van Chattam aan de Theems. De Ruyter is hier beroemd mee geworden, maar het waren de broers Johan en Cornelis de Witt die het plan beraamd hadden, met als doel de Engelse onderhandelaars bij de vredesbesprekingen in Breda onder druk te zetten. Door ons in te leven in de gedachtengang van de beeldhouwer stuiten we dan op de Vrede van Breda.
En terwijl we Fré Jeltsema in gedachten achterna reizen komen we terecht bij de Atlas van Stolk, een openbare verzameling van historische prenten. Die was gestart in 1835 en bedoeld voor wie geïnteresseerd was in de vaderlandse geschiedenis. Een rijke bron van beeldmateriaal.


Eedaflegging bij Vrede van Breda 1667, Atlas van Stolk, detail

 

 

 

 

Hier moet Jeltsema zijn inspiratie opgedaan hebben voor het gebaar van het standbeeld: er is een prent van de vredesonderhandlingen in Breda waar je (beter dan op de reproductie hier) minstens tien mannen rond een tafel kunt ontwaren met hun wijsvinger gestrekt langs hun middelvinger, temidden van een grote schare toeschouwers. Dit maakt het zeer waarschijlijk dat het "verhaaltje" dat het standbeeld van Johan de Witt op de Plaats in Den Haag ons vertelt, zijn succes met de Vrede van Breda in 1667 uitbeeldt. Hij heeft zojuist de vrede met de eed bevestigd. Terwijl hij zijn arm laat zakken klemt hij vol trots en voldoening het document met de verdragsbepalingen, die zo gunstig zijn voor deze handeldrijvende natie, met zijn linkerhand tegen zijn borst.
Ter gelegenheid van de onthulling van het standbeeld in 1918 in aanwezigheid van koningin Wilhelmina heeft de historicus Japikse een rede uitgesproken. Helaas vermeldt hij niet de iconografische detais van het bronzen monument. Maar wel vinden we hier een bevestiging van onze aanname, dat Jeltsema zijn inspiratie heeft gezocht in de jaren rond 1667, het hoogtpunt van De Witts carrière.

Het standbeeld maakt, twee en een halve eeuw te laat, iets goed van een beschamende zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis.

 


Johan de Witt bij Gevangenpoort Den Haag
door Fré Jeltsema
Foto: Webmuseum Mesdag Van Calcar
 
Rob en Winky Vetter Voor verdere geschiedkundige details over deze interessante persoon, zie Nederlandse Vereniging Vrienden van de Witt.

De Jeltsemavleugel omvat ook:
- de Beeldenzaal
- het Penningkabinet, en verder – op de Leestafel – de leesstukken:
- Fré Jeltsema, beeldhouwer m/v (korte biografie)
- Boerendochter wordt gevierd beeldhouwer (monografie Jeltsema)
- Het geheim van de beeldhouwer (artikel beeldhouwtechnieken)
 

www.mesdagvancalcar.nl, 1 december 2007