LEESTAFEL
naar overzicht leesstukken

De Regenbuitjes van Jacob Ritsema
Een interessant, terugkerend thema in het oeuvre van Jacob Ritsema is het "regenbuitje."
Het wordt gekenmerkt door een polderweggetje dat van de aanschouwer af recht naar de horizon loopt. Een boezemsloot links, rechts een polderslootje, en op een zandweg vol plassen een eenzaam vrouwtje dat onder een krampachtig vastgehouden paraplu de elementen trotseert.
  We zien wel vaker bij schilders dergelijke vaste thema's. Taco Mesdag heeft zijn herders met schapen op een bocht in de heide, H.W. Mesdag zijn bommen op Scheveningen, Constan Gabriel zijn molens in de polder. Maar bij Jacob Ritsema zijn de onderwerpen heel gevarieerd, en de Regenbuitjes vormen daarop een uitzondering. Heleen de Jonge heeft er langzamerhand al tenminste zeven opgespoord.
thuis
In mijn ouderlijk huis te Laren hingen boven een buffet in de eetkamer twee schilderijen van onze oudoom. (Tine, een zusje van Jacob, was mijn oma). Een stilleven met uien en een kleiner doek, dat in onze familie het Regenbuitje genoemd werd. De sombere regenlucht werd nog versterkt door een bruine aanslag. Het buitje was een geliefd werk bij aIle familieleden en trok ook de aandacht van bezoekers. Toen mijn moeder aan het eind van haar leven naar een verzorgingshuis ging, nam zij dan ook het Regenbuitje mee. Voor deze gelegenheid werd het schoongemaakt van de vieze bruine laag, veroorzaakt door de rook van sigaren en sigaretten.
Het was eerst weI wennen aan die opgeklaarde lucht.
Ons Regenbuitje wordt sinds enkele jaren tentoongesteld in de Jacob Ritsemazaal van het Webmuseum.
 

Jacob Ritsema, Regenbuitje 1, olieverf op doek
45 x 41,5 cm, particuliere collectie

schilders in Kortenhoef
Een tweede Regenbuitje zag ik bij een nichtje van Jacob Ritsema. Haar vader, de amateurschilder Pieter van den Broeck, was een zwager van Jacob. Achter zijn huis in Kortenhoef had hij een atelier in zijn tuinhuis. Jacob maakte daar gebruik van. Er werd ook gezamenlijk geschilderd.
Het Regenbuitje van de familie van den Broeck, hoewel hetzelfde onderwerp, onderscheidt zich door de meer traditionele stijl van schilderen. Hierin is duidelijk de invloed van zijn leermeester Gabriel terug te vinden. Dit duidt erop, dat het een vroeger werk van Jacob moet zijn dan ons Regenbuitje, waarin we de lossere manier van schilderen herkennen, die zijn latere werk kenmerkte. Minder gedetailleerd, ook de knotwilgen zijn daar afwezig, waarbij het werk niets aan kracht inboet.
Jammer, dat het buitje van de familie van den Broeck zo geleden heeft van het verblijf in de tropen, het toont vele craquelures.

 

Jacob Ritsema, Regenbuitje 2, olieverf op doek
ca. 45 x 35 cm, particuliere collectie

Kunst aan de Dijk
Tijdens de voorbereiding van hun tentoonstelling over Jacob en Coba Ritsema in 2004 te Kortenhoef ontdekte de Stichting Kunst aan de Dijk nog twee Regenbuitjes. Er werd besloten de doeken aIle vier als groep in de tentoonstelling op te nemen. Een leuk initiatief, dat vele bezoekers aansprak. Hoewel deze beide buitjes al losser geschilderd zijn dan het buitje van de familie van den Broeck, heb ik toch het idee, dat ze eerder tot stand gekomen zijn dan ons Regenbuitje.


 

Jacob Rritsema, Regenbuitje 3, olieverf op doek
45 x 40 cm, tentoonstelling Kunst aan de Dijk 2004


Koningin Emma had ook een Regenbuitje van Jacob Ritsema. Van dit werk kende ik alleen een slechte zwart-wit kopie van een artikel in Eigen Haard uit 1919.
Naar aanleiding van de tentoonstelling in Kortenhoef rees de vraag waarom Jacob meerdere versies van het Regenbuitje maakte. In onze familie ging het verhaal rond, dat Jacob tijdens financieel mindere tijden Regenbuitjes schilderde. Dit werk werd zeer gewaardeerd en dus goed verkocht. Van de kant van Kunst aan de Dijk werd geopperd, dat hij wellicht meerdere buitjes schilderde, waaruit koningin Emma een keuze kon maken.
Maar het antwoord op de vraag waarom er meerdere versies van het Regenbuitje bestaan kreeg ik van Jacobs dochter. Het was inderdaad een financiele kwestie, op aandrang van zijn familie aanvaardde Jacob de opdracht voor zo'n Regenbuitje.
 
Jacob Rritsema, Regenbuitje 4, olieverf op doek
ca. 31 x 27 cm, tentoonstelling Kunst aan de Dijk 2004

sobere stijl
Tegen het jaar 1900 had de stijl van Jacob Ritsema zich verder versoberd. Dat wordt duidelijk gedemonstreerd in "De Sloot" (uit de schenking van Geesje Mesdag-van Calcar in 1902 aan het Groninger Museum, Taco Mesdag Schilderijenzaal). Vooral als we het vergelijken met een vrijwel identiek werk "Landschap Vrouw met Sloot", waarin de lessen van Gabriel aan Ritsema van rond 1890, nog duidelijk aanwezig zijn. Zelfs al is de impressionistische stijl van het laatstgenoemde doek al zeer spaarzaam met details.
Dit Slootje heeft veeI overeenkomsten met de Regenbuitjes. Deze keer geen regenwolk en paraplu, maar een vrouwtje op – naar het lijkt – diezelfde dijk. Daarom vermoed ik, dat zowel het buitje van de familie van den Broeck, als de beide buitjes op de tentoonstelling van Kunst aan de Dijk, voor 1902 geschilderd zijn. Ons Regenbuitje zal later uit de verf gekomen zijn. Daarvoor pleit ook dat het werk rechtstreeks van oom Jacob bij mijn ouders is terecht gekomen na hun huwelijk in 1936.


Na de tentoonstelling met de vier Regenbuitjes besloot ik te schrijven naar Paleis Het Loo, om gegevens te verkrijgen over het buitje in koninklijk bezit. Ik sloot een foto bij van de vier buitjes op de tentoonstelling in Kortenhoef.
De hoofdconservator verwees mij door naar het Koninklijk Huisarchief in Den Haag.Jacob Ritsema, De Sloot, olieverf op doek, Groninger Museum, Taco Mesdagcollectie
Jacob Ritsema, Landschap Vrouw met Sloot

Koninklijk Huis
Ook het Koninklijk Huisarchief kon mij niet helpen :
"In het verleden heeft een schilderij, met de titel "Vrouw met parapluie op Iandweg" (olieverf op doek en gesigneerd door Ritsema) deel uitgemaakt van de Koninklijke Verzamelingen. Helaas heb ik van dit schilderij – naast de titel, de techniek, de naam van de schilder en de afmetingen (H 36 x B 30,5 cm) – verder geen informatie."
En:
---"bIijkbaar is het schilderij op een bepaald moment afgestoten (waarschijnlijk geschonken)".
Verder vermeldde de brief:
"Of het om een opdracht van koningin Emma aan Jacob Ritsema ging, is niet meer te achterhalen, maar ik betwijfel of dit het geval is geweest. Veeleer werden dergelijke schilderijen na vervaardiging aangekocht bij een kunsthandel. Het is zeker niet ondenkbaar dat dit schilderij van Ritsema op eenzelfde wijze is verworven."

Inmiddels weten we uit de literatuur dat Koningin Emma het Regenbuitje in 1915 tijdens een verkooptentoonstelling bij Pulchri heeft gekocht. In een album van Jacobs kleindochter vond ik een zwart-wit foto van dit Regenbuitje, nummer vijf.

 

Jacob Ritsema, Regenbuitje 5, olieverf op doek (foto)
36 x 30,5 cm, voorheen Koninklijke Verzamelingen
studentenhuis
De antwoordbrief van Paleis Het Loo bevatte overigens nog een verrassing. De hoofdconservator huurde in 1963 een studentenkamer in Amsterdam bij een mevrouw, "die prachtige schilderijen bezat, waaronder een door mij zeer bewonderd 'regenbuitje', de 'Kortenhoefse' versie van uw foto linksonder." (Linksonder hing op de tentoonstelling ons Regenbuitje).
"Ik heb het schilderij onlangs nog weer eens gezien". De brief dateert uit 2004. Een zesde Regenbuitje dus.
Op het verzoek om een foto van het werk kreeg ik jammer genoeg geen antwoord.
 

Tentoonstellingspaneel, Kunst aan de Dijk 2004

kunstschilders Van Vlaardingen
Eind 2008 verscheen het boek "100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen", gekoppeld aan een tentoonstelling. Onder de werken van tijdgenoten van de schilders Van Vlaardingen bevond zich een Regenbuitje van Jacob Ritsema. Bij bestudering bleek het om een late versie te gaan. Tijdens het bezichtigen van het werk bleek het met zulke forse streken opgezet en zo fris van kleur te zijn, dat het wel leek alsof het gisteren geschilderd was.
Het werk was enkele jaren geleden aangekocht, het zou het regenbuitje uit het studentenhuis in Amsterdam kunnen zijn.
Maar anders is het nummer zeven.

Enige maanden geleden werd er op Marktplaats een, voor mij nog onbekend Regenbuitje van Jacob Ritsema aangeboden. Het werk komt uit een particuliere collectie in het Gooi en het is inmiddels door galerie de Coninck uit 's-Graveland verkocht aan een particulier in de omgeving van Laren-Blaricum.
Als er geen verdubbeling met het buitje uit Amsterdam is, zou dit nummer acht zijn.

 

Jacob Ritsema, Regenbuitje 7, olieverf op doek
40 x 40 cm, collectie Van Vlaardingen

waardering vroeger en nu
Dat het Regenbuitje niet aIleen tegenwoordig, maar ook in de vorige eeuw een gewaardeerd werk was blijkt uit de volgende recensies.
In 1910: "--- terwijl de studie 'Regendag' wel een voorbeeld is van vlakheid, breedheid, zuiverheid en raakheid."
In 1913: "Daar heeft men Ritsema, die in zijn Regenstemming en hengelaars nog verraadt dat hij een leerling van Gabriel is, maar die na een veel typischer en weinigen bekende, maar zeer knappe schildering in's meesters stijl, toch iets geheel aparts representeert."
In 1919: "Ook H.M. de Koningin-Moeder heeft onlangs een juweeltje van een schilderstuk van hem aangekocht; 'Vrouwtje in een regenbui' geheten, zoodat ook in de allerhoogste kringen, zijn werk de erkenning mocht verwerven, die het zoo ruimschoots verdient."

Als de buitjes op de tentoonstellingen in 1910 en 1913 ook geen verdubbelingen zijn, komt hiermee het aantal op tien.

 

Jacob Ritsema, Regenbuitje 8, olieverf op doek
33 x 30 cm, via Marktplaats, particuliere collectie
geen fabriek
Alle zeven bekende Regenbuitjes volgen hetzelfde stramien. Toch was Ritsema teveel een artiest om zeven identieke kopieën te maken. Als je even goed kijkt, kun je ze van elkaar onderscheiden zoals een boer zijn koeien.
Ook heeft Gabriel tegen Jacob Ritsema vast wel iets dergelijks gezegd als tegen Geesje van Calcar. "Opserveerd vooral goed de toon van elk voorkomend oogenblik, waardoor gij bewaard zal blijven eene fabrikante te worden". Maar je kunt moeilijk van Jacob verwachten dat hij zeven keer met zijn ezeltje in het noodweer is gaan zitten om de juiste toon te treffen. Dus een deel van de variaties zijn in het atelier bedacht, nadat hij een keer heel goed gekeken had. In zijn Regenbuitjes gebruikt Ritsema het centraal perspectief. Ook zijn leermeester Gabriel had een voorkeur voor een centraal gelegen verdwijnpunt.

 


De polder is overal vluchtig gestoffeerd met een overstekende heining en een damhek.
Karakteristiek is verder het beperkte kleurengamma, vooral tonen van wit naar zwart. Het valt nauwelijks op dat Buitje 5 er als een vergeelde foto tussen staat.
Het vrouwtje is steeds een donker silhouet, onscherp, maar wel in een pose die de strijd met regen en wind uitbeeldt.
Hoofdpersoon is echter de onweerslucht. Dat is wat de schilder magistraal varieert. Wolken wit tegen wolken zwart.
Buitje 7 toont een zweempje blauw in de lucht, met een kiertje zonlicht op het grasland in de verte.
Er gloort hoop.

aangrijpende sfeer
U moet het verkleinwoord Regenbuitje van de titel van deze schilderijen niet lezen alsof je hier haast niet nat gaat worden, of dat het kleine schilderijen zijn. Het is het gebruik van -tje in het Nederlands om aan te geven dat het om iets anders handelt dan het hoofdwoord letterlijk betekent, zoals bij telefoontje, etentje enz. Dus geen bui maar een schilderij.
Naar mijn mening is het oorspronkelijke Regenbuitje in Kortenhoef gesitueerd. Jacob maakte heidelandschappen in Drenthe, bosgezichten op de Veluwe en zeegezichten in Bretagne, maar zijn polderlandschappen schilderde hij in Kortenhoef, waar hij in zijn jonge jaren met Gabriel werkte. En dit is ontegenzeggelijk de polder.
Al is de uitwerking van Regenbuitjes modern, in de zin van impressionistisch of post-impressionistisch, toch is het onderwerp zeer verwant aan de Romantiek. De nietige mens als speelbal van het natuurgeweld, met zwaar aangezette wolkenpartijen.

Er staat een harde wind, een vrouw houdt een paraplu dwars op de slagregens tegen haar schouder geklemd.
Witte cumulonimbuswolken tegen de zwarte hemel versterken de dreiging van het noodweer.
Nergens een huis, nergens een plek om te schuilen.
Een desolate toestand om je in te bevinden, maar prachtig om in de warme huiskamer naar te kijken.
 

Jacob Ritsema, Regenbuitje 1, detail

Heleen de Jonge-de Leur, mei 2009
  Meer schilderijen van Jacob Ritsema in de Jacob Ritsemazaal.
Het Webmuseum MesdagVanCalcar dankt eigenaren van schilderijen voor hun medewerking.

www.mesdagvancalcar.nl , 15 juni 2009