LEESTAFEL
naar overzicht leesstukken

 
Taco Mesdag zeeschilder?

     
 
Fig. 1. Taco Mesdag, Noordzeegezicht, Olie/doek, 57 x 73 cm
1895, particuliere collectie
De kunstlexicograaf Pieter Scheen beweert dat Taco Mesdag (1829-1902), broer van Hendrik Willem van het Panorama Mesdag, ook zeegezichten heeft geschilderd.
Echter, niet één van de werken die Taco Mesdag heeft geëxposeerd, draagt een titel die naar de zee verwijst. Onder de bij particulieren aangetroffen werken is een "Noordzeegezicht" (Fig. 1), maar dat doek wordt beheerst door een steil duin.
Aan de zeezijde, dat is waar.
 
  Toch zijn ons na vier jaar onderzoek, vrij kort na elkaar, door particuliere eigenaren vier zeegezichten gemeld, gesigneerd "Taco Mesdag". Alle vier lijken ze niet-authentiek. De signaturen voldoen namelijk niet aan het beeld dat we in de loop van ons onderzoek hebben kunnen vaststellen als dat van Taco Mesdags signatuur. Die blijkt in bepaalde details zeer consistent te zijn. (Zie Leesstuk Signaturen)


      Signaturen

 
  Authentieke signatuur van T.Mesdag
  Allereerst werd ons een vertederend paneeltje getoond van een vissersboot op het strand, waarop ook de signatuur HW Mesdag aannemelijk zou zijn. Jammer alleen dat de voornaam in de signatuur Tako luidde (met k !).
Exit Taco.
 

Met k in de voornaam
 
 
Twee andere waren met hoofdletters gesigneerd.
Dat deed Taco Mesdag nooit.

    Met hoofdletters

Signatuur op Branding
  Signatuur jonge Taco bij tekening kerk

 
       

 
  Bij het vierde zeegezicht "Branding" aarzelden we (Fig. 2).
Mooi gedaan, maar – dachten we – met een foute signatuur, keurig met een dunne penseel of een pen geschreven.

 
Fig. 2. Branding. Olie/paneel, 25 x 60 cm, particuliere collectie
 
 
Fig. 3. Tekening kerk door de jonge Taco Mesdag, 1844
 
Deze beoordeling kantelde toen we twee tekeningen, afkomstig uit het Panorama Mesdag, onder ogen kregen. Anton Pieck-achtige taferelen, met veel schaduwen. Eén ervan gesigneerd: T Mesdag, en gedateerd: 1844. (Fig. 3. Tekening kerk)
Hetzelfde handschrift als op het laatst genoemde zeegezicht.

Onmiddellijk viel ons de gelijkenis op met de bekende watervaltekening van Taco's broer HW, ook uit 1844. In dat jaar waren de broers ongeveer veertien jaar oud. De perfectie van de weergave van de niet bepaald Groningse onderwerpen brengt ons tot de aanname dat dit zo'n tekening is die de jongens in opdracht van hun leraar Cornelis Buijs moesten natekenen. Heel gebruikelijk in het toenmalige tekenonderwijs.
 
 Zowel het zeegezicht als de tekening van de kerk past niet binnen Taco's genre, het landschap, voornamelijk heidegezichten.

De signatuur op Branding (Fig. 2) lijkt sterk op die bij de tekening van de kerk, en toont ook grote verwantschap met die onder een schets van Taco Mesdag (Fig.4. Landschap met boerderij).

 
Fig. 4.Taco Mesdag, Landschap met boerderij, Groninger Museum 
 
Fig. 5. Zeegezicht toegeschreven aan T.Mesdag,olie op
paneel, 27 x 20,7 cm. Bron: RKDFig. 6. H.W. Mesdag, Binnenhalen van de netten, olie op
paneel, 55 x 43 cm (J. Poort, Oeuvrecatalogus 861)


 
  Bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie staat Taco Mesdag te boek onder andere als zeeschilder. Dit is mede gebaseerd op de afbeelding van een ongesigneerd paneeltje dat in 1963 aan het RKD is getoond (Fig. 5). Thuis, zo had de eigenaar verklaard, had hij een pendant hangen dat gesigneerd leek met Taco Mesdag, volgens een aantekening op de achterzijde van de afdruk van de afbeelding. Met andere woorden, men heeft het gesigneerde werk niet onder ogen gehad en heeft de authenticiteit van die signatuur niet kunnen vaststellen.
  In 2001 heeft Johan Poort een uitgebreide geïllustreerde oeuvrecatalogus uitgegeven van al het werk van de broer van Taco, H.W. Mesdag, de bekende zeeschilder. De H.W. Mesdag-achtige compositie van figuur 5 bracht ons op het idee om hem te vergelijken met de ruim 1200 miniatuurtjes van een zee met 1 scheepje, 2 scheepjes, 3 scheepjes, veel scheepjes. En ja, de afbeelding lijkt, afgezien van het stukje zee met enkele kwallen op de voorgrond, als twee druppels zeewater op nummer 861 in de catalogus van Poort (Fig. 6. De onscherpte is het gevolg van de reproductietechniek). Het linker schilderij blijkt een kopie op een kwart van de grootte van het origineel rechts. De vervalsing is gemaakt in een tijd waarin het werk van H.W. Mesdag nog niet was gedocumenteerd. Toen was de kans op ontmaskering nog niet zo groot.

 

Fig.7 H.W.Mesdag, Schepen in storm, olie/doek,12 x 22, 1867
Ook het zeegezicht van figuur 5 kan dus niet tot het oeuvre van Taco Mesdag worden gerekend. Hiermee komt het aantal ten onrechte aan hem toegeschreven zeegezichten op vier.
Het paneeltje Branding is het enige zeegezicht dat met grote waarschijnlijkheid, gezien de signatuur, op de naam van Taco Mesdag kan worden gesteld.
Dat maakt hem nog niet tot een zeeschilder.

  In 1867, toen hij nog in Brussel woonde, maakte HW Mesdag een piepklein doekje (FIg. 7) waarop hij de golven behandelt zoals ze ook op Branding zijn weergegeven. Die overeenkomst hoeft niet toevallig te zijn. De broers hadden namelijk een sterke band. Ze zaten samen op tekenles en werkten allebei op de familiebank. HW werd in 1866 beroepsschilder. Denkbaar is dat Taco tot de familieleden behoorde die volgens het geslachtsboek Mesdag de zomervakantie doorbrachten op het populaire waddeneilandeiland Norderney, en dat hij en zijn broer zich beiden een keer aan het zeeschilderen hebben gewaagd. Voor HW was dat zijn tweede zeegezicht. Niet zijn laatste! Hij had de zee als onderwerp ontdekt en omarmd.


 
  HW vertelde eens dat hij niet tevreden was over een strandgezicht dat hij in 1869 thuis had uitgewerkt (Fig. 8). Het ontbeert inderdaad het grote gebaar en de afgewogen compositie die hij zich later had eigen gemaakt (Fig. 9). Hij had toen besloten dat hij de zee vóór zich moest hebben om haar goed te kunnen weergeven, en was daarom naar Den Haag verhuisd. Taco, die nog in Groningen woonde, bepaalde zich als uitgesproken landschapschilder voornamelijk tot het heidelandschap, dat hij vanaf 1877 vanuit zijn boerderij-atelier in Vries bestudeerde en uitbeeldde (Fig. 10). Maar van de zee bleef hij af, ook toen hij in 1883 in Scheveningen was gaan wonen. De zee, die was van HW.
Fig.8.H.W.Mesdag, Strandgezicht Norderney, olie/paneel, 48 x74 cm, 1869
 
 
Fig. 9. HW Mesdag, Zomeravond in Scheveningen (uitsnede) 1897


 
  Waarom signeren meerdere mensen een zeegezicht met de naam van een onmiskenbare landschapschilder? Wellicht om een commercieel geliefd genre te produceren zonder zover te durven gaan, de daarmee gelieerde signatuur te plaatsen. Maar wel door valse verwachtingen te wekken met een er op lijkende, bekende naam. En waarschijnlijk na de dood van de beide broers, zodat een argwanende beschouwer zich niet tot Taco kon wenden met de woorden: ik wist niet dat Uedele zich ook met zeeschilderen bezighield.Rob en Winky Vetter
 
Fig. 10. Taco Mesdag, Winteravond bij Vries, olie/doek, 57x73cm
collectie Groninger Museum
 
         

www.mesdagvancalcar.nl, feb 2004 - 1 jan 2010