TACO MESDAG SCHILDERIJENZAAL

Na de dood van Taco Mesdag in1902 schonk zijn vrouw, Geesje Mesdag - van Calcar, een deel van hun collectie toen moderne kunst aan het Groninger Museum. Dat was sinds kort gevestigd in een nieuw gebouw aan de Praediniussingel. De veertig werken werden met grote dankbaarheid aanvaard en kwamen te hangen in de zogenoemde Taco Mesdagzaal. Die bevond zich in de westvleugel op de bovenverdieping. Geesje maakte zelf het inrichtingsplan, met de schilderijen ruim hangend aan rood gekleurde wanden, vergezeld van enkele antieke voorwerpen en kleden. Zeer smaakvol, vonden de tijdgenoten. Het was contractueel de bedoeling dat de werken altijd in deze ruimte zouden blijven hangen.

Een bezwaar was, dat het Kunstlievend Genootschap "Pictura" het veld moest ruimen, maar daarvoor vond Geesje enkele jaren later een oplossing. De schenking vormde de aanzet tot de transformatie van oudheidkamer tot museum voor moderne kunst en design, zoals het museum zich nu profileert.

Twee foto's van de Taco Mesdagzaal blijken een compleet overzicht van de 40 schilderijen te geven, een zuidaanzicht en een noordaanzicht.
Hoewel op de foto's maar een deel van de schilderijen duidelijk te herkennen is hebben we ze, behoudens enkele ongerijmdheden, allemaal kunnen identificeren door een analyse van de wanden en de Gids van het museum uit 1907. We kunnen dus precies reconstrueren hoe mevrouw Mesdag de schilderijen gehangen heeft. De titels uit 1907 zijn aangehouden. Zie Historische Catalogus.
Deze zaal van het Webmuseum, evenals een reconstructie van de in 1905 toegevoegde Aquarellenzaal, is tot stand gekomen op voorstel van - en in samenwerking - met het Groninger Museum.
Meer informatie over de historische Taco Mesdagzalen en de naam van het schilderij van Bosboom op de Leestafel.

U kunt de schilderijen in kleur bewonderen door ze met de witte handschoen voorzichtig aan te raken.
Zuidaanzicht van de Taco Mesdagschilderijenzaal
Theophile de Bock (1851 - 1904)
Maneschijn
Jacob Ritsema (1869 - 1943)
De sloot
J.M. Swan (1847 - 1910)
Avond
J. Bilders (1811 - 1890)
De plas te Oosterbeek
J.H.L. de Haas (1832 - 1908)
Zomermiddag
Victor Bauffe (1849 - 1921)
Kerkje te Noorden


Laura Alma Tadema-Epps (1852 - 1909)
Japans geschenk
Taco Mesdag (1829 - 1902)
Herder met schapen


Jacob Maris (1837 - 1899)
Het molentje
Bernard Blommers (1845 - 1914)
Eten geven
Matthijs Maris (1839 - 1917)
In het hofje van Nieuwkoop
Titel gewijzigd: Dak van het atelier van Ph. Koelman
C.S. Pearce (1844 - 1920)
Bohemienne
Willem Roelofs (1822 - 1897)
In het bos
Sientje Mesdag-van Houten (1834 - 1909)
Stilleven


Jozef Israëls (1824 - 1911)
Portret van de heer K. Mesdag
Geesje Mesdag-van Calcar (1850 - 1936)
Bloemen
T. Cremona (1837 - 1878)
Kinderen
Geesje Mesdag-van Calcar (1850 - 1936)
Tuin


Noordaanzicht van de Taco Mesdagschilderijenzaal
www.mesdagvancalcar.nl   15 maart 2006, herzien 23 oktober 2007, 15 maart 2012 
 
Willem Maris (1844 - 1910)
Hitte
Anton Mauve (1838 - 1888)
Op het veld
Isaac Israëls (1865 - 1934)
De zanger
H.W. Mesdag (1831 - 1915)
Het halen van het anker
Op de zaalfoto Onstuimige zee
P.J.C. Gabriel (1828 - 1903)
Vroege morgen
Sientje Mesdag-van Houten (1834 - 1909)
Jolie
Th. Baron (1840 - 1899)
Herfst
Victor Bauffe (1849 - 1921)
Bij Barbizon
Willy Martens (1856 - 1927)
De geleerde
Lourens Alma Tadema (1836 - 1912)
Kunstbeschouwing
Alfred Verwee (1838 - 1895)
Ezels


J. Akkeringa (1861 - 1942)
Bloempjes kijken
Sientje Mesdag-van Houten (1834 - 1909)
Vruchten


P.J.C. Gabriel (1828 - 1903) In de polder bij Kortenhoef


Christoffel Bisschop (1828 - 1904)
Portret ener dame in oud-Gronings costuum
(Geportretteerd is Geesje Mesdag)


Gerke Henkes (1844 - 1927)
De schrijver
Gerke Henkes (1844 - 1927)
Kurksnijders
Willem Roelofs (1822 - 1897)
Waterval in de Dusse
Taco Mesdag (1829 - 1902)
Winter bij Vries


Johannes Bosboom (1817 - 1891)
Kerk te Alkmaar
(over titel zie inleiding)

Suze Bisschop-Robertson (1855- 1922)
Het oude moedertje
Het werk is onherstelbaar nagedonkerd
Taco Mesdag (1829 - 1902)
Hunnebedden bij Taarlo