INFORMATIEBALIE

 

 

ADRESGEGEVENS

  MONOGRAFIE LINKS
www.mesdagvancalcar.nl
Openingstijden: dag en nacht geopend
Toegang gratis

Stichters van het
WEBMUSEUM MESDAGVANCALCAR

Dr. R. Vetter en drs N.I.W. Vetter-Boot

Het Webmuseum bestaat alleen in de computer en wordt niet gesubsidieerd. Het dankt particulieren en instellingen voor informatie en afbeeldingen.

De informatie bijeengebracht in het Webmuseum is vrij toegankelijk voor lezen en bekijken. Dat betekent niet dat het vrij gekopieerd of geparafraseerd mag worden voor publicatie door bezoekers van het museum. Ook op het Internet geldt het auteursrecht, zonder dat het op iedere webpagina uitdrukkelijk vermeld hoeft te worden.

  

 

 

MONOGRAFIE

 

     


-----

MONOGRAFIE "GEESJE VAN CALCAR - EEN ECHTE MESDAG"
Rob en Winky Vetter

 
uitvoering        
Afmeting 26 x 21 cm
Derde oplage 2004
156 Bladzijden, in de rug gelijmd
Ca. 150 afbeeldingen, zwart-wit
10 Hoofdstukken over levensloop en artistieke
ontwikkeling van Taco en Geesje Mesdag
Bibliografie
Jaartallen-overzicht
Uitvoerige bronvermelding in tekstnoten
Lijst van signaturen
Gedetailleerd oeuvreoverzicht van werk in catalogi,
en in openbare en particuliere collecties,
voor zover het opgespoord kon worden.
     
verkrijgbaarheid        
De geprinte oplagen van het (400 exemplaren tussen 2001 en 2004) boek zijn uitverkocht. Wel is het boek opvraagbaar bij de openbare bibliotheken van Nederland, met ISBN 90-9014896-5. De derde oplage is als HTML bestand in te zien op deze website (link).


     

OVER DE INHOUD
     
Een boek over schilderkunst zonder gekleurde afbeeldingen - is dat wel de moeite waard? Inderdaad niet, voor wie de prentenboekenleeftijd niet ontgroeid is. De schrijvers hebben geprobeerd om een leesbaar leesboek te maken. Geen zwaarwichtige kunsthistorische beschouwingen, maar wel aandacht voor de kunst. En vooral aandacht voor de schilders als mens, die niet zo'n doorsneeleven gehad hebben. Taco Mesdag, die na veertig jaar als bankier in de kille wereld van het geld en contracten de sprong nog durfde te maken naar zijn jeugddroom, schilderen als beroep. En dat samen met een veel jongere collega, Geesje, die schilder was geworden in een tijd dat er nog werd gedacht: vrouwen? die kunnen niet schilderen. De schrijvers hebben zich verdiept in menselijke relaties, in gebeurtenissen van de omgevingswereld, en gaan een woord van ironie niet uit de weg.
Een bezwaar van de monografie is dat het vooral over Geesje van Calcar handelt, en dat Taco Mesdag er een beetje bekaaid van af komt. De schrijvers zijn zich van die tekortkoming bewust, en het zij hun vergeven: van Taco heeft de historie nog minder sporen achtergelaten dan van Geesje.

Overigens, de afbeeldingen zijn op deze website wel in kleur te zien, en bovendien de actuele aanwinsten.
tijdsbeeld      
De illustraties zijn niet achteloos over de pagina's gestrooid, maar er wordt steeds in de tekst naar verwezen op zinvolle manier. Ieder hoofdstuk begint met een portret van een van de hoofdpersonen, in opklimmende leeftijd parallel met de voortgang van de ontwikkelingen. De aandacht voor het tijdsgewricht blijkt uit beschrijvingen van de internationale vervolging van doopsgezinden, die beide families naar Nederland gedreven heeft. Van het kunstonderwijs aan academies in de jaren 1800. Van de carrière van jonkheer Van Panhuijs, die toevallig Geesjes pad een paar maal kruist. Van de onlusten in Oost-Groningen rond 1895, die Geesjes lievelingsbroer Pieter Christiaan in zijn boomkwekersbedrijf met een bezorgd gemoed zal hebben zien rondwoeden. Van de jeugdherbergbeweging, wegens het voortleven van Geesjes atelier in Kortenhoef als jeugdherberg de Karekiet.
De monografie richt zich tot de kunstliefhebber, niet tot de kunsthistorische wetenschap, al hebben de schrijvers de herkomst van hun gegevens zorgvuldig onderbouwd met voetnoten, bibliografie en trefwoordenindex, en hebben zij heel vaak de gegevens aan de bron opgezocht in plaats van die uit de gangbare literatuur over te schrijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de voornaam van Geesje (en niet Gesina), en haar geboortejaar (niet 1851 maar 1850).

De monografie wordt inmiddels als gezaghebbende bron geciteerd.
oeuvrecatalogus      
Het kunsthistorisch onderzoek omvat wel de plaatsing van Taco en Geesje Mesdag in de Haagse School, maar niet een uitgebreide invloedenanalyse. Daarentegen is wel van veel schilderijen de schilderslocatie opgespoord, en er zijn veel pogingen tot identificatie van recent getraceerde werken met de doorgaans spaarzaam gedocumenteerde tentoonstellingstitels. Er is veel moeite gedaan om ondergedoken werk bij particuliere verzamelaars op te sporen. Voor hun onderzoek hebben de auteurs vele langdradige en weinig-vruchtbare uren doorgebracht in sombere archieven, temidden van gepensioneerden massaal op zoek naar de namen van hun voorouders.
Maar soms ook was het zo spannend als een detectiveroman, waarvan de lezer dan een glimpje meekrijgt.
Het traceren van museaal en particulier bezit heeft een uitgebreide oeuvrecatalogus opgeleverd, met vermelding van titel, afmeting, techniek, eigendom, en signatuur. Daaruit kon rijkelijk geput worden voor de overzichts-tentoonstellingen ter gelegenheid van de centenaire van Geesjes schenking aan het Groninger Museum. Die zijn ontegenzeggelijk door de verschijning van "Geesje van Calcar – een echte Mesdag" teweeg gebracht.

EEN GREEP UIT REACTIES VAN LEZERS
   
 

"een prettig leesbaar boek, dat het verdient veel geraadpleegd te worden"
RKD

"een interessant, goed gedocumenteerd boek"
Haags Gemeente Archief

"de tijd van toen gaat voor je leven door deze manier van beschrijven"
F.B.

"met veel plezier gelezen", "bewondering voor moeite en tijd in het onderzoek", "nauwkeurigheid bij samenstelling".
kunsthistoricus

"fantastisch speurwerk", "gedurfde interpretaties, op aantrekkelijke wijze voorzien van illustraties".
galeriehouder-uitgever

"geen verstand van kunst, maar in twee avonden uitgelezen".
P.K.

 

 

WEBADRESSEN
 
musea die werken bezitten van Taco en Geesje Mesdag, Gabriel, Jacob Ritsema, Coba Ritsema of Fré Jeltsema, in zaal of depot, of daaraan een belangrijke tentoonstelling hebben gewijd    

Drents Museum
Groninger Museum
De Mesdag Collectie
Frans Hals Museum
Panorama Mesdag
Fraeylemaborg
Zeeuws Museum
Dordrechts Museum
Kröller-Müller Museum
BoijmansVanBeuningen
Singer Laren
De Lakenhal Leiden
www.drentsmuseum.nl
www.groningermuseum.nl
www.demesdagcollectie.nl
www.franshalsmuseum.com
www.panorama-mesdag.com
www.borgen.nl/fraeylemaborg
www.zeeuwsmuseum.nl
www.dordrechtsmuseum.nl
www.kmm.nl
www.boijmans.nl
www.singerlaren.nl
www.lakenhal.nl
 
kunsthandels waar de stichters van dit webmuseum werk van Taco en Geesje Mesdag en hun schildersvrienden hebben aangetroffen    
  Richard Polak Den Haag
Simonis & Buunk Ede
Mark Smit Ommen
Van Zadelhoff Veilingen
Pygmalion Beeldende Kunst
www.polak-gallery.nl
www.simonis-buunk.nl
www.marksmitkunsthandel.nl
vanzadelhoff.nl
www.pygmalion-art.com
 

de meest uitgebreide informatie over Taco en Geesje Mesdag is te vinden in de hierbovengenoemde monografie en in dit webmuseum. Over de verder op deze site genoemde schilders is een rijke schat van gegevens bij

   
  RKD
Artindex

www.rkd.nl
www.artindex.nl

 
informatie over genealogie van de familie      
  Van Calcar www.vancalcar.com  
het Webmuseum besteedt aandacht aan penningen in het Jeltsema Penningkabinet en het leesstuk
Het geheim van de beeldhouwer.
Veel over penningen in het algemeen
   
  Startpagina penningkunst.startpagina.nl  

een alfabetische databank van schildersportretten van leeftijdgenoten van Taco en Geesje Mesdag


www.museum-jcroelandse.com
       

www.mesdagvancalcar.nl
, herzien 21 september 2007, 1 maart 2008, 1 juli 2008, 15 apr 2011, 1 mei 2012, 13 april 2015, 25 september 2021