EEN VILLA ALS MUSEUM

In 1910 bepaalde de schilderes mevrouw Geesje Mesdag-van Calcar, dat na haar dood een museum ingericht moest worden in haar villa aan de Scheveningseweg in Den Haag (foto). De huisvesting en de schilderijen waren er al. En aan geld ontbrak het ook niet want Geesjes echtgenoot - Taco Mesdag - was een succesvolle bankier geweest. Het echtpaar behoorde tot de schilders van de Haagse School. Taco had zijn hele leven al geschilderd en schilderijen verzameld, en was op latere leeftijd alsnog beroepsschilder geworden.Een deel van de collectie had Geesje, na de dood van haar man, aan het Groninger Museum geschonken. Het nieuwe museum zou veel eigen werk gaan bevatten, zo blijkt uit de geplande naam: Museum Taco Mesdag - Van Calcar - Jeltsema. Dat laatste slaat op Geesjes pleegzoon, Fré Jeltsema, een begaafde beeldhouwer.

Toen Geesje van Calcar in 1936 overleed, was de belangstelling voor de Haagse School verflauwd. Dat is vermoedelijk waarom dat museum er niet gekomen is. Inmiddels is het huis verkocht, is het geld op, en is de collectie uit elkaar gevallen. Maar de belangstelling is weer terug. Een goede reden om Geesjes plan te laten herleven, door haar museum te huisvesten in de computer, onder de naam webmuseum mesdagvancalcar.

Treed binnen! Het museum is open.

 
    
zoeken naar onderwerpen in dit webmuseum


MUSEUMHAL uitbreiding beeldmateriaal

          FRE JELTSEMA

 Boerendochter wordt beeldhouwer

 Jeltsema Penningkabinet

 Jeltsema Beeldenzaal

 F.E. Jeltsema, Venus en Amor
op de Leestafel:


op weg naar het expressionisme

          SUZE ROBERTSON

rijk geïllustreerd artikel over een eigenzinnige
schilderes, die haar tijd vooruit was

                                      Suze Robertson, Siska


op de leestafel


INFORMATIE
BALIE
De zalen in de linkervleugel zijn grotendeels gewijd aan kunsthistorische artikelen, terwijl de rechtervleugel expositiezalen omvat.
Het museum is in voortdurende opbouw. De onderstaande indeling, ook aangegeven op de richtingborden, is niet definitief:

Linkerzijde
 • Informatiebalie:
  Over het Webmuseum MesdagVanCalcar
  Commentaar bezoekers in Gastenboek
  Boek "Geesje van Calcar-een echte Mesdag"
  Webadressen van verwante sites
 • Biografieën:
  Het leven van Taco en Geesje Mesdag
  Familiegeschiedenis in Hoogezand
 • Leestafel:
  Suze Robertson
  Van Mondriaan tot Mondrian
  Fietsen rond Vries
  Manet en het Realisme
  Schilderexcursies rond Twello
  Gabriel en Ritsema schilderen buiten
  Zes doopsgezinde immigrantenfamilies
  Signaturen van Taco en Geesje Mesdag
  Taco Mesdag zeeschilder?
  De Regenbuitjes van Jacob Ritsema
  Een Amsterdamse Joffer en haar broer: Jacob en Coba Ritsema
  Eene kunstbeschouwing in 1886
  Een maantje bij Taco Mesdag
  De schilder Constan Gabriel
  Paul Gabriël, beter Constan Gabriel
  Oosterbeek of La Hulpe
  Boerendochter wordt beeldhouwer
  Het geheim van de beeldhouwer
  Een goed gebaar van Johan de Witt
  Fré Jeltsema, beeldhouwer m/v
  Atelier in Kortenhoef
  Bosboom in Alkmaar
  Historische catalogus Taco Mesdag Zalen
  Schilders van het Dekkersduin
  Jacob Coenraad Ritsema, 1869 - 1943
  Bij den zeventigsten verjaardag van Jacob Coenraad Ritsema
  Toch werkten zij in Heeze
  Loener schaapskooien
  The Making Of ... Webmuseum MesdagVanCalcar
  De historische Taco Mesdagzalen in het Groninger Museum
  Het atelier Rezzago in Vries
  Geesje Mesdags "Kerkpad te Vries" aangekocht door Tynaarlo
 • Jacob Ritsema Zaal: werk van de schildersvriend van de Mesdags in particulier bezit en bij Gemeentemuseum Den Haag
 • Coba Ritsema Zaal: werk van deze Amsterdamse Joffer in particulier bezit en bij het Teylers Museum en De Fundatie Zwolle
 • Beeldenzaal:  sculpturen in verschillende materialen van de
  beeldhouwer Fré Jeltsema
 • Penningkabinet:  verzameling van penningen en plaquettes door
  Fré Jeltsema
 • Antiekzaal: voorwerpen uit de antiekverzameling van Taco en Geesje Mesdag en enkele van hun interieurs
 • Technische Dienst: computerscherm als schildersdoek, met staalkaart 216 websafe kleuren
 • Oeuvrecatalogus: overzicht met plaats afbeelding op deze website, en eigenaar ("particulier" of anders)
 • Affichewand: collage van alle vroegere aankondigingen in de Museumhal
Rechterzijde
 • Rezzagozaal: werk van de Mesdags in bezit Drents Museum
 • Pulchrizalen: Drentse en buitenlandse landschappen van Geesje en Taco Mesdag
 • Picturazaal: werk van Taco en Geesje Mesdag in bezit van Groninger Museum
 • Taco Mesdagzalen: collectie Haagse School door Geesje Mesdag-van Calcar geschonken aan het Groninger Museum
 • Rond Tuin en Duin: rondwandeling langs de bloemschilderingen en de duinlandschappen van Taco en Geesje Mesdag
 • Geesje Mesdag in Kortenhoef: een grote collectie van haar "natte schilderijen" gemaakt in het Atelier op Palen
 • Gabrielzaal: bekend, minder bekend en nooit getoond werk, waaronder het oudste nog bestaande schilderij van deze Haagse-Schoolschilder
 • Diazaaltje: volscherm-diavertoning van de aquarellen in de Taco
  Mesdagzaal
REZZAGOZAAL
BIOGRAFIEËN
GEESJE EN
TACO MESDAG
PULCHRIZAAL GEESJE MESDAG
LEESTAFEL
PULCHRIZAAL
TACO MESDAG
JACOB RITSEMA ZAAL
PICTURAZAAL
COBA RITSEMA ZAAL
TACO MESDAGZAAL
SCHILDERIJEN
FRE JELTSEMA
BEELDENZAAL
TACO MESDAGZAAL
AQUARELLEN
JELTSEMA PENNING KABINET
ROND
TUIN EN DUIN
ANTIEKZAAL
GEESJE MESDAG IN KORTENHOEF
TECHNISCHE DIENST
GABRIEL
ZAAL
OEUVRE CATALOGUS
DIAZAALTJE
AFFICHEWAND
Historie van het webmuseum

Suze Robertson 15 februari 2013
Van Mondriaan tot Mondrian 1 februari 2013
Fietsen rond Vries 1 juli 2012
Manet en het realisme 15 augustus 2011
Coba Ritsemazaal 15 december 2010
Diazaaltje 15 september 2010
Antiekzaal 1 april 2010
Twintigste artikel op Leestafel 1 juni 2009
Gabrielzaal 15 december 2008
Fré Jeltsema Beeldenzaal 15 maart 2008
Jeltsema Penningkabinet 1 februari 2008
Geesje Mesdag in Kortenhoef 15 september 2007
Tiende artikel op Leestafel 1 juli 2007
Rond Tuin en Duin 1 maart 2007
Jacob Ritsema Zaal 15 december 2006
Taco Mesdag Aquarellenzaal 15 oktober 2006
Pulchrizaal Taco Mesdag 1 augustus 2006
Taco Mesdag Schilderijenzaal 15 maart 2006
Picturazaal 1 februari 2006
Pulchrizaal Geesje Mesdag 1 januari 2006
Oeuvrecatalogus 1 januari 2006
Rezzagozaal 1 november 2005
Leestafel 1 november 2005
Opening Webmuseum 1 november 2005